Zarejestruj się Zaloguj się

PARTNER.WAPACZ.PL: Jak to działa

Serwis internetowy dostępny pod adresem http://KODY.WAPACZ.PL umożliwia zainteresowanym podmiotom pobieranie opłat za usługi lub produkty (system "mikropłatności SMS") przy wykorzystaniu Premium SMS.

Jak to działa?

Wyjaśnijmy na przykładzie. Prowadzisz firmę internetową, która oferuje swoim klientom dostęp do ogłoszeń. Do tej pory pobierałeś płatności w tradycyjny sposób - zainteresowani wypełniali formularz internetowy, aktywowałeś konto do czasu wpłynięcia płatności. Czekałeś na płatność, a po jej potwierdzeniu, ostatecznie aktywowałeś usługę. Czas jaki upłynął od chwili wypełnienia formularza do chwili potwierdzenia płatności to nie mniej niż dwa tygodnie. Wadą takiego rozwiązania było:

Dla Twojej firmy:

 • konieczność wystawienia i wysłania faktur oraz innych druków
 • konieczność pilnowania płatności
 • tradycyjne formy płatności nie sprawdzają się przy niewielkich kwotach
 • nie możesz oferować usług bardzo tanich

Dla użytkownika:

 • konieczność oczekiwania na aktywację usługi
 • strata czasu na poczcie lub w banku
 • wysoka prowizja za niskie przelewy

Dzięki naszemu rozwiązaniu:

Twoja firma:

 • wystawia jedną fakturę lub umowę zlecenie w miesiącu dla KODY.WAPACZ.PL bez względu na ilość użytkowników
 • nie musi pilnować płatności od pojedynczych klientów
 • może zaoferować usługi tanie, masowym użytkownikom

Twoi Klienci:

 • mogą natychmiast skorzystać z usług za jakie zapłacili
 • za usługi zapłacą po pewnym czasie - razem z rachunkiem telefonicznym
 • nie muszą tracić czasu na poczcie czy w banku

Zasadę działania KODY.WAPACZ.PL ilustruje poniższy przykład:

Serwis internetowy "Ogloszenia" planuje wprowadzić nową metodę płatności dla swoich użytkowników ? za pomocą Premium SMS. Dzięki temu w chwilę po wysłaniu SMS użytkownik będzie mógł mieć dostęp do ogłoszeń znajdujących się w serwisie.

Serwis "Ogloszenia" rejestruje się na stronie http://kody.wapacz.pl, wybierając swój unikalny identyfikator oraz hasło. W ciągu dwóch dni roboczych, konsultant aktywuje konto serwisu i ustala wszystkie formalności oraz warunki handlowe. W razie wątpliwości lub pytań reprezentant serwisu "Ogłoszenia" może skontaktować się z konsultantem telefonicznie, emailem, telefonicznie lub poprzez Gadu-Gadu.

Po aktywowaniu konta, reprezentat "Ogłoszenia" zgłasza chęć uruchomienia usług. Wypełnia w tym celu formularz, określając następujące parametry:

 • opis usługi
 • serwis, w którym będzie promowana usługa
 • link do strony z logo KODY.WAPACZ.PL i info o reklamacjach
 • taryfę na której usługa ma działać, czyli cenę usługi
 • treść SMS zwrotnego
 • nazwę (alias) usługi (opcjonalnie)
 • pola informacyjne

Zgłoszenie nowej usługi możliwe jest wyłącznie przez aktywnego dostawcę usług, po zalogowaniu się do serwisu. Wypełniony formularz trafia do konsultanta, który podejmuje decyzję o uruchomieniu lub odrzuceniu usługi. W każdym przypadku dostawca usług jest informowany o decyzji za pomocą maila.

W przypadku aktywacji usługi przez konsultanta nasz system:

 • nadaje unikalny numer usługi
 • nadaje usłudze unikalną nazwę (alias) - zgodną z zaproponowaną przez dostawcę usług
 • generuje określoną liczbę unikalnych, 8 znakowych kodów, przypisanych do danej usługi (standardowo 1000)
 • wysyła email z informacją o aktywowaniu usługi

Z chwilą aktywacji usługa jest dostępna dla użytkowników. Wysłanie Premium SMS przed aktywacją usługi, spowoduje pobranie opłaty za Premium SMS oraz odesłanie SMS zwrotnego z informacją o błędzie.

System nadaje numer usłudze automatycznie ? dostawca usług nie ma wpływu na ten numer. Określa nazwę usługi (alias), która może być stosowana zamiennie z numerem usługi. Nazwy usług (aliasy) nie mogą się powtarzać w ramach jednej taryfy, ale mogą być takie same na dwóch różnych taryfach (czyli nie może być dwóch usług o nazwie "DODAJ" na taryfie 7116, ale usługa o nazwie "DODAJ" może być zarówno na taryfie 7116 i 7216). System będzie je traktował jako dwie oddzielne usługi, z oddzielnym zbiorem kodów.

Po aktywacji usługi, generowany jest zbiór unikalnych kodów (standardowo 1000). Kody są unikalne w ramach wszystkich usług danego dostawcy usług. Oznacza to, że kody nie powtarzają się między usługami danego dostawcy (identyfikowanego po loginie). Wygenerowane przez nasz system kody, są dostępne w KODY.WAPACZ.PL po załogowaniu. Powinny one zostać pobrane przez dostawcę usług i umieszczone w jego bazie danych. Dzięki temu istnieć będą dwie, identyczne kopie zestawu kodów. Jeżeli jest taka potrzeba, istnieje możliwość zmiany standardowej ilości kodów (1000) generowanych dla usług w obrębie danego konta. W takim wypadku proszę o kontakt z konsultantem KODY.WAPACZ.PL

Użytkownik zainteresowany odwiedzeniem części płatnej serwisu "Ogłoszenia" powinien wysłać SMS o treści:

MP.DODAJ lub MP.1

pod numer Premium SMS, na którym usługa została aktywowana. W przykładzie zakładamy oczywiście, że:

 • podczas zgłoszenia dostawca wybrał dla usługi nazwę "DODAJ"
 • system nadał jej numer 1

Z chwilą otrzymania SMS o poprawnej treści, nasz system analizuje jego treść i składnię. Jeśli treść jest poprawna, system sprawdza czy istnieje aktywna usługa o podanej nazwie lub numerze i w przypadku powodzenia ? odsyła SMS z kodem dostępu do usługi. Wysyłany jest oczywiście jeden z kodów uprzednio wygenerowanych. Kod taki wysłany jest tylko raz, a z chwilą wysłania ? usunięty z bazy kodów. Otrzymany kod użytkownik podaje w formularzu na stronie serwisu "Ogłoszenia". Stronę tą przygotowuje oczywiście dostawca usług. Kod podany przez użytkownika jest porównywany z bazą kodów dla danej usługi, prowadzoną przez dostawcę. Jeśli kod jest poprawny, użytkownik może odwiedzić część płatną, a system dostawcy powinien oznaczyć kod jako wykorzystany.

Wszystkie poprawne SMS są automatycznie logowane przez nasz system. Oznacza to, że w chwilę po otrzymaniu SMS można zapoznać się z numerem nadawcy, treścią i wysokością prowizji netto (bez VAT). Istnieje możliwość automatycznego pobierania raportów (np. dzięki skryptom uruchamianym z Crona).

Na koniec miesiąca, system dokonuje podliczenia wszystkich prowizji. Dostawca usług wystawia fakturę lub umowę i wysyła ją do KODY.WAPACZ.PL. Wapacz.pl weryfikuje otrzymane dokumenty i dokonuje płatności. Ze statusem dokumentów (data otrzymania, aktualny status dokumentu, prawdopodobny termin zapłaty itd.) dostawca usług może się zapoznać on-line, po załogowaniu do serwisu, w dziale "Rozliczenia", zakładka "CRM".


Catchable fatal error: Object of class ModelAndView could not be converted to string in /var/www/wapacz_pl/partner_wapacz_pl/index.php on line 94